English | German | Russian | Czech

-istý Czech

Meaning -istý meaning

What does -istý mean in Czech?

-istý

chem. určuje sedmimocný chemický prvek ve sloučenině  oxid chloristý

Are you looking for...?

-ista | -ist | -istka | -ish | -ism | -ismus | -is