English | German | Russian | Czech
ava | avia | ada | aga

-ava Czech

Meaning -ava meaning

What does -ava mean in Czech?

-ava

součást názvu některých vodních toků  Morava  Opava  Otava  Sázava  Vltava