English | German | Russian | Czech

-ava Czech

Meaning -ava meaning

What does -ava mean in Czech?

-ava

součást názvu některých vodních toků  Morava  Opava  Otava  Sázava  Vltava