English | German | Russian | Czech
ah | a | aaa | aac

-as Czech

Meaning -as meaning

What does -as mean in Czech?

-as

tvoří z adjektiv expresivní jména mužských nositelů vlastností  chuďas  kruťas tvoří ze substantiv zveličelá jména na základě přídatného znaku velkých rozměrů, případně subjektivního hodnocení s velkou mírou negativně laděné expresivity  lotras