English | German | Russian | Czech

-al Czech

Meaning -al meaning

What does -al mean in Czech?

-al

chem. tvoří názvy aldehydů  Metabolitem methanolu je methanal, obecně známější jako formaldehyd.