English | German | Russian | Czech

Czech

Meaning meaning

What does mean in Czech?

akuzativ zájmena co po předložce  Děkuji moc! Není zač.   se vsadíme?  Nikdy nepochopili, proč a zač se jim to stalo.  Snažila jsem se, seč jsem mohla, ale stejně se mi to nepodařilo.