English | German | Russian | Czech

škatulka Czech

Translation škatulka translation

How do I translate škatulka from Czech into English?

škatulka Czech » English

box

Synonyms škatulka synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as škatulka?

škatulka Czech » Czech

škatule schránka krabice bedna

Inflection škatulka inflection

How do you inflect škatulka in Czech?

škatulka · noun

+
++

Examples škatulka examples

How do I use škatulka in a sentence?

Movie subtitles

Když vám dám toto a vy si vezmete trochu jeho mincí. ještě jedna škatulka?
Yes, if I give you that one And you have some of his coins. Is that another box?
Z jejího okna můžete vidět Eiffelovku náhle služka přinese dáreček, je to škatulka od obdivovatelů a ona je to ta největší kabaretní hvězda.
From her window, you can see the Eiffel Tower. Suddenly, her maid brings in a gift-wrapped box. A token from an admirer.
Ale co ta druhá škatulka. ta se zlem, zlobou, nenávistí nebo utrpením?
And what from second drawer of evil, the angre of, hatred, of pain?
Je to spíše malý zásobník. Škatulka.
I mean, more like a small gathering in a cabinet.
Zebedeeho čarovná škatulka!
Zebedee's Magic Box!
Stejná škatulka.
Typecast again.
To tělo je jenom škatulka.
The body is just a box.
Pracuje jako servírka v jídelně Škatulka v Novým Mexiku.
She is a waitress at the Spic And Span Diner in New Mexico.
Není tu žádná škatulka.
There is no box.

Are you looking for...?