English | German | Russian | Czech

-shire English

Translation -shire in Russian

How do you say -shire in Russian?

-shire English » Russian

-шир

Are you looking for...?