English | German | Russian | Czech

Kleopatra Czech

Translation Kleopatra translation

How do I translate Kleopatra from Czech into English?

Kleopatra Czech » English

Cleopatra Kleopatra Cleopatra VII

Examples Kleopatra examples

How do I use Kleopatra in a sentence?

Movie subtitles

Kleopatra je pryč!
Cleopatra's gone!
Říká se, že Kleopatra uprchla do Sýrie.
Rumor says that Cleopatra has fled to Syria.
jsem Kleopatra.
I am Cleopatra.
Ona je Kleopatra, a jsem Caesar.
She is Cleopatra, and I am Caesar.
Kleopatra je jediným vládcem Egypta.
Cleopatra is sole ruler of Egypt.
Vy jste Kleopatra a jsem Antonius.
You're Cleopatra and I'm Antony.
Kdyby Kleopatra otrávila Antonia.
If Cleopatra would poison Antony.
Jen si to představ, jak Kleopatra tráví.
Just imagine, Cleopatra poisoning you.
Když jsem ti ji dala do vlasů a ty jsi byl Kleopatra.
When I put it in your hair, and you were Cleopatra.
Podívej, Kleopatra.
Look. Cleopatra.
Kleopatra se vzdává!
Cleopatra surrenders!
Tohle je pravá kouzelná křišť álová koule, jakou používali kněží za dob faraónů. Kleopatra v spatřila příchod Julia Caesara a Marka Antonia.
This is the same genuine, magic, authentic crystal used by the priests of Isis and Osiris in the days of the Pharaohs in which Cleopatra saw the approach of Julius Caesar and Marc Anthony.
Kleopatra zemřela.
Cleopatra died.
Kleopatra, královna Egyptská, dcera Ptolemaia XIII, narozená 69 . n. l., spáchala sebevraždu 29. srpna, 30 . n. l., tím, že na svá ňadra přitiskla brejlovce.
Cleopatra, queen of Egypt, daughter of Ptolemy XIII, born 69 BC, killed herself on the 29th day of August, 30 BC, by placing an asp to her bosom.

Kleopatra English

Translation Kleopatra in Czech

How do you say Kleopatra in Czech?

Kleopatra English » Czech

Kleopatra

Are you looking for...?