English | German | Russian | Czech

klasický případ Czech

Translation klasický případ translation

How do I translate klasický případ from Czech into English?

klasický případ Czech » English

quinteessence

Grammar klasický případ grammar

What are the grammatical properties of klasický případ in Czech?

klasický + případ · adjective + noun

++

Examples klasický případ examples

How do I use klasický případ in a sentence?

Simple sentences

Vem si deštník sebou, pro případ, že bude pršet.
Take your umbrella with you in case it rains.
Považujte to za naléhavý případ.
Consider it an emergency.
Říkal jsi, že je tu naléhavý případ.
You said there was an emergency.
Nahlásil jsem ten případ.
I reported the incident.
Dan zavolal na policii, aby oznámil naléhavý případ.
Dan called the police to report an emergency.
Tom si pod svým domem vybudoval kryt pro případ nějaké pohromy.
Tom has built up a shelter under his house in case of some disaster.
Tom říká, že je moudré udělat si zásoby jídla pro případ nouze.
Tom says that it is wise to stockpile some food in case of emergency.

Movie subtitles

Klasický případ udržování tajemství.
It's a classic case of keeping something secret.

Are you looking for...?