English | German | Russian | Czech

floral English

Translation floral in Czech

How do you say floral in Czech?

Examples floral in Czech examples

How do I translate floral into Czech?

Movie subtitles

You know, exchange of ideas, floral displays.
Víte, výměna nápadů, květinové výzdoby.
There was a floral tribute at the Daigle boy's funeral. sent by the children of the Fern School.
Jedná se o květinový dar na Daigleově pohřbu. který posílají děti ze školy.
The man is in his late 20s, wearing a grey suit, a white shirt and a floral tie.
Asi osmadvacetiletý muž v šedém obleku, bílé košili a květované kravatě.
Floral art. My soup?
nemám polévku.
The future boss of counter-espionage spends his childhood wearing floral dresses and embroidered shorts.
Tak tedy chodil v kraječkách a v blůze s volánky, tenhle nastávající šéf kontrašpionáže a váš veliký mistr.
Hulu shaped vase with blue floral prints, it's from the Ming Dynasty, very nice vase.
Váza ve tvaru hulu s modrým květinovým potiskem. Pochází z dynastie Ming, je to velice pěkná váza.
I thought we should have some floral tribute, but all I found was this carrot, so I borrowed Rick's Biro.
Myslím, že bychom měli mít nějaký věnec, ale všechno co jsem našel byla tahle mrkev, tak sem si půjčil Rickovo..
Floral delivery is my life.
Donáška květin je vášeň.
We are now playing for a superb floral porcelain set.
Nyní soutěžíme o 44dílný porcelánový servis s kytičkami.
There it is, it is behind your mother's floral tribute.
Tady je. Za květinovým darem tvé matky.
It's a floral motif, obviously, all hand-done.
Je to květinový vzor, vše je šité ručně.
An alcohol-based synthetic, artificially reproducing a floral scent.
Látka na bázi alkoholu, uměle napodobující vůni květin.
A quick lemonade and then I'll show you floral clock. How about, er.
Rychlá limonáda a pak vám předvedu květinové hodiny.
I love the floral arrangements.
Ta květinová výzdoba je krásná.

Are you looking for...?