English | German | Russian | Czech

floppy disk Czech

Synonyms floppy disk synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as floppy disk?

floppy disk Czech » Czech

pružný magnetický disk disketa

Examples floppy disk examples

How do I use floppy disk in a sentence?

Movie subtitles

Světlo odtud jde na tento disk odrazem. od těchto zrcátek.
This little light shines against the disk reflected by the mirrors. No!
Disk?
Discus?
To je obvyklý paměťový disk.
Oh, that's the usual memory bank.
Na každé misi budete mít disk.
You'll receive a disk on each trip.
Nahrají data na váš disk.
They'll download data onto your disk.
Každý disk, co přinesete domů, bude vypadat důležitější jak předešlý.
Each disk you bring home will seem more important than the last.
Vyměňte disk z kufříku za tento.
Switch this disk with the one in your briefcase, before you go to the Vault.
Věděl, že vás může přinutit vyměnit jeho disk za váš.
He knew he could convince you to switch their disk with his.
opustíte Trezor, dáte disk mně, ne Rooksovi.
When you come out of the Vault, deliver the disk to me, not Rooks.
V momentě, když Rooksovi dáte disk, eliminuje vás.
The moment you give that disk to Rooks, is the moment he eliminates you.
Váš disk, prosím.
Hand your disk now, please?
Je to viditelné, odekdy sem vložil váš disk do počítače.
It's been evident ever since I put your disk in my computer.
Oba víme, že disk je od Sunways.
We both know this disk is from Sunways.
Dáte mi ten disk?
I can take the disk now?

floppy disk English

Translation floppy disk in Czech

How do you say floppy disk in Czech?

floppy disk English » Czech

disketa pružný disk disketová jednotka

Are you looking for...?