English | German | Russian | Czech

flimsy English

Translation flimsy in Czech

How do you say flimsy in Czech?

Examples flimsy in Czech examples

How do I translate flimsy into Czech?

Movie subtitles

I felt kind of flimsy.
To byla chvilková slabost. -Bobe.
You know, that soft, flimsy, what-you-call-it stuff.
Ty jemné, tenké. Jak se tomu říká?
How flimsy is this argument?
Jak chabé jsou ale důkazy!
So he gets rid of this Jackson with some flimsy excuse about cigars.
Takže se Jacksona zbaví nějakou chabou výmluvou o doutníku.
But this evidence is too flimsy to accuse a national hero.
Ale toto je poněkud slabý důvod pro obvinění národního hrdiny.
Flimsy!
Chatrná!
Put it on carefully - they're a bit flimsy.
Oblíkej si je opatrně, jsou trochu chatrný.
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.
Mně připadá jasné, že verze toho hocha je pochybná.
Flimsy, sir.
Depeše, pane.
It's too much for a skull and a flimsy story.
Ne! Je to příliš za lebku s tak mizernou historií.
It's here on my flimsy.
Jo, přišel.
The charges against her were flimsy, and she received a year of probation.
Obvinění proti bylo slabé, dostala roční podmínku.
Rubber dinghies may be a bit flimsy for the Rhine.
Gumové čluny jsou pro Rým poněkud chatrné.
Quite flimsy compared to.
Jsou docela chatrné ve srovnání..

News and current affairs

It is difficult to be optimistic about the success of an initiative built on such flimsy legal foundations, and lacking democratic legitimacy.
Těžko věřit v úspěch iniciativy postavené na tak chatrných právních základech, jíž chybí základní demokratická legitimita.
Why does the world economy look so flimsy?
Proč se světová ekonomika zdá tak chatrná?
These new stock exchanges, modeled on America's NASDAQ, ended up listing a lot of flimsy companies, and the collapse of share prices since 2000 caught them in the downdraft.
Tyto nové burzy, vytvořené podle vzoru americké NASDAQ, skončily kotací spousty slaboučkých společností a kolapsem cen akcií, jakmile je začala strhávat bouře roku 2000.
In the meantime, his obsession with dominating the daily news cycle, no matter how flimsy the pretext, continues unabated.
Zároveň nepolevuje jeho posedlost touhou vévodit každodennímu zpravodajskému koloběhu, nehledě na chatrnost záminky.

Are you looking for...?