English | German | Russian | Czech

flick English

Translation flick in Czech

How do you say flick in Czech?

flick English » Czech

švihnutí mihnutí film lousknout

Examples flick in Czech examples

How do I translate flick into Czech?

Movie subtitles

Who wants to see a flick?
Kdo chce jít do kina?
There's a hotel clerk I could cheerfully flick a knife at.
Znám recepčního, na kterého bych nůž vytáhl.
If there's something wrong flick it like this.
Jestliže tam ale budou nějaké problémy budete s ním takhle míhat.
I can flick a fly from my horse's ear without breaking the rhythm of his stride.
Dokážu sešvihnout mouchu z ucha svého koně bez přerušení rytmu jeho kroku.
We will follow it and flick its haunches with whips to encourage it to keep moving.
My vyrazíme za ním a budeme mu šlehat hýždě bičem, aby se nezastavovalo.
With a flick of the switch, I could shut out the greedy murmur of little men.
Pouhým otočením vypínače bych mohl umlčet chamtivé mumlání ubožáků.
No, never mind. Every flick of a fin creates movement.
Každé mávnutí ploutví vytváří pohyb.
In Roger's flick it like, erm,. rains.
No a v tom bijáku, ehm, totiž. jako prší.
What is your next flick gonna be?
Na čem budete teď dělat?
Come on, let's check out the end of the flick.
Pojď se podívat na konec filmu.
The Porno-Flick gang has just been arrested.
Policajtský porno gang byl právě zatčen.
Handbag, knuckle dusters, flick knife.
Kabelku, boxer, vystřelovací nůž.
This isn't some college coach you can flick off.
To není nějaký vysokoškolský týpek, na kterého se můžeš vysrat.
There's a skin flick over in Winchester.
Ve Winchesteru hrajou porno.

Are you looking for...?