English | German | Russian | Czech

Examples flexed biceps examples

How do I use flexed biceps in a sentence?

Movie subtitles

Biceps, záda, trapézy jsou další věc.
Biceps, the back, trapezius another thing.
Dvojitý biceps, zezadu.
Double biceps, rear.
Přečti si jeho biceps.
Read my boy's biceps.
Jsi biceps.
You're a bicep.
Položí ti ji na loket nebo na biceps, jak to dělá teď.
He might put that hand on your elbow.. or your bicep, like he's doing now. Basic move.
Ale ty jsi jenom biceps.
But you are just a jock.
Mám občas místo mozku biceps, ale vážně nemusela jsi nic dokazovat.
You know how my foot likes to live in my mouth. But you really didn't have to prove anything.
Šahala mi na biceps.
She touched my bicep, for crying out loud.
Tenhle biceps?
This bicep?
Ale co potom to štípání a ten můj biceps?
But what about my pinchabIe butt and my bulging biceps?
Ukážu ti svůj biceps.
I'II let you feel my bicep.
Mám k němu zajít, že mi ukáže biceps a ještě něco.
He wants me to come over and feel his bicep and more!
Mimochodem, to jsem , 185 cm, hrudník 110 cm, biceps 40, 71 v pase.
Usput receno, to sam ja, 18cm, 117cm grudi, 41cm bicepsi, 71cm struk.
Ach bože, mám k němu přijít, sáhnout mu na biceps i jinam!
Oh, my God, he wants me to come over and feel his bicep and more!

flexed biceps English

Translation flexed biceps in Czech

How do you say flexed biceps in Czech?

flexed biceps English » Czech

nabouchaný biceps

Are you looking for...?