English | German | Russian | Czech

cholesterol Czech

Translation cholesterol translation

How do I translate cholesterol from Czech into English?

cholesterol Czech » English

cholesterol cholesterin

Synonyms cholesterol synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as cholesterol?

cholesterol Czech » Czech

cholesterin

Inflection cholesterol inflection

How do you inflect cholesterol in Czech?

cholesterol · noun

+
++

Examples cholesterol examples

How do I use cholesterol in a sentence?

Movie subtitles

Vysoký cholesterol.
High cholesterol.
Beru prášky na cholesterol.
I take a statin for my cholesterol.
Měli bychom tam najít fosfolipid, aminokyseliny, cholesterol, kreatinin a protein.
We should find phospholipid. amino acids, cholesterol, creatinine, and protein.
Co ten váš cholesterol?
What was that about your cholesterol?
Američani dnes razí teorii, která léčí cholesterol sádlem.
The Americans have this new theory about cholesterol.
V Rádiu Luxemburg hlásili, že snižují cholesterol v krvi.
On Radio Luxemburg they say that they lower the cholesterol in blood.
Cholesterol v pořádku.
Cholesterol, fine.
To jsou vše tuky, cukry, cholesterol!
It's all fat, carbohydrates and cholesterol!
Krevní skupina, cholesterol.
Blood type, cholesterol count.
No, neni to cholesterol, ale vláknina.
Egg roll. Want some?
Příště mi povíte, že škodlivý není ani cholesterol.
You'll be telling me that cholesterol isn't bad for you next.
Na cholesterol!
Think about the cholesterol.
To jsem říkal, když mi posledně dali výsledku testu na cholesterol.
That's what I said about my last cholesterol test.
Od teď si musíš hlídat cholesterol.
From now on, you need to watch that cholesterol.

cholesterol English

Translation cholesterol in Czech

How do you say cholesterol in Czech?

cholesterol English » Czech

cholesterol cholesterolový cholesterin

Examples cholesterol in Czech examples

How do I translate cholesterol into Czech?

Movie subtitles

High cholesterol.
Vysoký cholesterol.
I take a statin for my cholesterol.
Beru prášky na cholesterol.
We should find phospholipid. amino acids, cholesterol, creatinine, and protein.
Měli bychom tam najít fosfolipid, aminokyseliny, cholesterol, kreatinin a protein.
What was that about your cholesterol?
Co ten váš cholesterol?
The Americans have this new theory about cholesterol.
Američani dnes razí teorii, která léčí cholesterol sádlem.
On Radio Luxemburg they say that they lower the cholesterol in blood.
V Rádiu Luxemburg hlásili, že snižují cholesterol v krvi.
Ironically enough, for one who could eat no fat, he was murdered by an injection of concentrated cholesterol.
Abych tak řekl, byl zavražděn podáním injekce s cholesterolem který pro něj byl, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, životu nebezpečný.
Cholesterol, fine.
Cholesterol v pořádku.
It's all fat, carbohydrates and cholesterol!
To jsou vše tuky, cukry, cholesterol!
Blood type, cholesterol count.
Krevní skupina, cholesterol.
Well, it's not cholesterol, it's fibrous. So, what is it?
Taky hrudní záchvat.
A building suffering from excess cholesterol. like Stourley.
Budova těžící z přemíry cholesterolu. jako Stourley.
You're going to be a victim of cholesterol poisoning.
Vy se stanete obětí vysokého cholesterolu.
You'll be telling me that cholesterol isn't bad for you next.
Příště mi povíte, že škodlivý není ani cholesterol.

News and current affairs

For example, the top-selling drug in the world, Pfizer's Lipitor, is the fourth of six cholesterol-lowering drugs of the same type.
Například nejprodávanější lék na světě, Lipitor od firmy Pfizer, je čtvrtým ze šesti léků téhož typu, které snižují hladinu cholesterolu.
Indeed, five of the 10 leading causes of death worldwide are related to diet and physical activity: high blood pressure, high cholesterol, low intake of fruit and vegetables, high body mass index, and insufficient exercise.
Pět z deseti hlavních celosvětových příčin úmrtí souvisí se stravou a fyzickou aktivitou: vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, nízká spotřeba ovoce a zeleniny, vysoký index tělesné hmotnosti a nedostatek cvičení.
Indeed, the impact of intelligence on mortality rivals well-known risk factors for illness and death, such as high blood pressure, being overweight, high blood glucose, and high cholesterol.
Vliv inteligence na úmrtnost skutečně konkuruje dobře známým rizikovým faktorům nemocí a úmrtí, jako je vysoký krevní tlak, nadváha nebo zvýšená hladina cukru či cholesterolu v krvi.

Are you looking for...?