English | German | Russian | Czech

Examples chocolate bar examples

How do I use chocolate bar in a sentence?

Simple sentences

Tom vlastnil bar na Park Street.
Tom owned a bar on Park Street.

Movie subtitles

Ten bar.
The bar.
Ten bar, ten bar!
The bar, the bar!
Ten bar, ten bar!
The bar, the bar!
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Bar, bar, bar, bar, bar.
Vždycky utíkejte přes bar.
Always run through a bar.
A že bar Palermo je váš rajón.
About this here Club Palermo, how it's your front.
Malýho Arnieho tenhle bar zajímá.
Little Arnie's interested in this here nightclub.
Mám jen stát a dívat se, jak se to tu mění v lacinej bar?
Do you expect me to let this house turn into a cheap barroom?
Budu mít bar sám pro sebe?
With a private bar, exclusively mine.
Kristian: Upozornila byste na sebe celý bar, a to si jistě nepřejete.
I'm sure you don't want to make a scene.

News and current affairs

V Akkře je módně zařízený bar Jahody, o němž se dobře , že je lokálem gayů. Existuje i několik nápadných, stále zdrženlivých klubů, kde se homosexuální muži i ženy scházejí.
In Accra, a trendy street club named Strawberries is well known as a hangout for gays, and there are a few prominent, if still discreet, clubs where homosexual men and women gather.
New York i svůj bar KGB.
New York also has its KGB Bar.
Pořád mi vrtá hlavou newyorská restaurace se sovětskou tématikou a tamní bar KGB.
It still leaves me puzzled about New York's Soviet-themed restaurant and KGB Bar.
Pljáža, bar - i vsjo, plus džús, džin, drink.
Beach, bar --all plus, juice, gin, drink.

chocolate bar English

Translation chocolate bar in Czech

How do you say chocolate bar in Czech?

Are you looking for...?