English | German | Russian | Czech

chocolate English

Translation chocolate in Czech

How do you say chocolate in Czech?

chocolate English » Czech

čokoláda čokoládový

Examples chocolate in Czech examples

How do I translate chocolate into Czech?

Simple sentences

What?! You ate my chocolate bear?!
Cože?! Tys mi snědl čokoládového medvěda?!
I'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
Přestanu jim na svatého Valentýna dávat čokolády.
I'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
jim nebudu na svatého Valentýna dávat čokoládu.
I like chocolate.
Mám ráda čokoládu.
Ann likes chocolate very much.
Anna moc ráda čokoládu.
Stracciatella ice-cream is nothing but a plain ice-cream with chocolate chips.
Zmrzlina se stračatelou není nic jiného, než zmrzlina s kousky čokolády.
What's your favorite kind of chocolate?
Jaká je tvoje oblíbená čokoláda?
What's your favorite kind of chocolate?
Jaký druh čokolády máte nejraději?
I love chocolate.
Mám ráda čokoládu.
You liked chocolate.
Měl jsi rád čokoládu.
You liked chocolate.
Měla jsi ráda čokoládu.
Chocolate tastes sweet.
Čokoláda sladkou chuť.
I used to eat a lot of chocolate.
Jídával jsem hodně čokolády.
We were each given a piece of chocolate.
Každý jsme dostali kousek čokolády.

Movie subtitles

Valencia's photos. chocolate cake. fried chicken.
Valencie fotky.. Čokoládový dort, smažené kuře, špagety s masovými kuličkami..
I'm sexual chocolate.
Jsem sexuální čokoláda.
Their famous chocolate shake?
Ledovou čokoládu jako vždy?
A chocolate shake and a double mocha with hot cream.
Ledová čokoláda a dvojitá káva se smetanou.
Frosted chocolate, Cointreau, Benedictine, marriage?
Ledovou čokoládu, cointreau, benediktinku, manželství?
Chocolate.
Čokoládu.
He works in chocolate factory.
Ne, ne.
This chocolate factory isn't only factory. It is also you know what it is?
Ta továrna na čokoládu není jen továrna, ale také, a jak uvidíš, jsem prvotřídní policejní pes.
We'll have three chocolate ice-cream sodas. Make them big ones.
Dáme si tři velké čokoládové zmrzlinové koktejly.
The best thing would be chocolate. It has very good staying power.
Nejlepší by byla čokoláda, dodá energii.
I thought you might like some hot chocolate.
Říkala jsem si, že by ti přišla k chuti horká čokoláda.
Oh, Rhett, can I have a chocolate one stuffed with meringue?
Můžu si dát ten čokoládový zákusek?
Peter, shall we go downstairs and have some nice hot chocolate?
Petře, nezajdeme si dolů na horkou čokoládu?
I shan't be able to take chocolate with you.
Tu čokoládu si vypít nemůžu.

News and current affairs

But we anticipate that, faced with cake tomorrow, our desire for that rich chocolate texture will distort our reasoning so that we might convince ourselves that putting on just a little more weight doesn't really matter all that much.
Očekáváme ale, že zítra uvidíme koláč, touha po oné vysoké čokoládově polevě pokřiví naše uvažování natolik, že si možná namluvíme, že jenom trošku přibrat zase tak nevadí.
We brought him rice porridge, chocolate eclairs, tamarind candy.
Nosily jsme mu rýžovou kaši, čokoládové zákusky, datlové bonbóny.
It was merely sterile gold and silver, some empty calories (in the form of sugar), and some psychoactive products -coffee, tea, chocolate, and tobacco.
Šlo pouze o jalové zlato a stříbro, něco prázdných kalorií (ve formě cukru) a některé psychoaktivní produkty - kávu, čaj, čokoládu a tabák.
The booms in these markets can be traced substantially to the growth of the idea that one should always continually hold as many of these assets as possible, just as that you should drink green tea or eat dark chocolate every day for antioxidants.
Boom na těchto trzích lze do značné míry zpětně vystopovat ke zrodu myšlenky, že člověk by měl vždy a neustále držet co možná nejvíce těchto aktiv, stejně jako by měl denně pít zelený čaj nebo jíst hořkou čokoládu kvůli antioxidantům.

Are you looking for...?