English | German | Russian | Czech

chlupáček bělostný Czech

Translation chlupáček bělostný translation

How do I translate chlupáček bělostný from Czech into English?

chlupáček bělostný Czech » English

snowy disco

Examples chlupáček bělostný examples

How do I use chlupáček bělostný in a sentence?

Movie subtitles

Vidíš ty bělostný zuby?
Can you dig them pearly whites?
Je tam bělostný klášter, zvonice, kolem dokola zeleninová zahrada, a když se slunce blíží k západu, mnich tam kropí záhony.
White cloisters, a bell tower Rows of green vegetables and a monk watering them when the sun is low.
Neměl by jste se spoléhat na svou tvářičku a bělostný úsměv, protože o oboje můžete lehce přijít.
You shouldn't rely so much on that face and those pearly whites, because come-ons like that could get them punched out.
Hele chlapy, vidíte ty bělostný zoubky?
Boys, would you look-see at these pearly whites?
Probleskuje v přítmí jako bělostný květ.
He moves in the gloom like a white flower.
To bělostný Tush tvůj mohl použít nějaký samoopalovací.
That lily-white tush of yours could use some bronzing.
Ten rozkošný, úžasný pluh odhrnoval bělostný sníh na ulici přímo tady za mnou.
A graceful, gorgeous plow. was pushing the snowy white out of the street, right behind me.
moc bělostný, okay?
Too much whiteness, okay?
Ty peníze měly bělostný původ. Pocházely z heroinu.
It was the white stuff - heroin.
Palmy, bělostný písek.
Palm trees, white sand.
Krab bělostný je sice menší než mládě karety, ale dost síly ho zatáhnout do svého doupěte.
A ghost crab may be smaller than the hatchling, but it has the strength to drag her into its lair.
Co tento bělostný krém skrývá je tmavé hořkosladká čokoládová sušenka.
What this pure white whipped cream is hiding is, dark bittersweet biscuit chocolate.
Bílý, bělostný cukr!
Bleached, white, sugar!
V Grónsku zase mizí bělostný povlak ledovců a tají hektolitry ledu, což šokovalo i přední věděcké předpovědi.
In Greenland and in the Arctic I was astonished to see that ancient glaciers are rapidly disappearing, well ahead of scientific predictions.

Are you looking for...?