English | German | Russian | Czech

chlup Czech

Meaning chlup meaning

What does chlup mean in Czech?

chlup

tenký výčnělek z povrchu organismu vlákno

Translation chlup translation

How do I translate chlup from Czech into English?

chlup Czech » English

hair whisker pilus body hair

Synonyms chlup synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlup?

chlup Czech » Czech

vlas vous srst trichom tricho- ochlupení

Inflection chlup inflection

How do you inflect chlup in Czech?

chlup · noun

+
++

Chlup · surname

Male pan Chlup
Nominative kdo? co? pan Chlup
Genitive koho? čeho? bez pana Chlupa
Dative komu? čemu? k panu Chlupovi
Accusative koho? co? pro pana Chlupa
Vocative pane Chlup! Chlupe!
Locative o kom? o čem? o panu Chlupovi
Instrumental kým? čím? s panem Chlupem
Female paní Chlupová
Nominative kdo? co? paní Chlupová
Genitive koho? čeho? bez paní Chlupové
Dative komu? čemu? k paní Chlupové
Accusative koho? co? pro paní Chlupovou
Vocative paní Chlupová!
Locative o kom? o čem? o paní Chlupové
Instrumental kým? čím? s paní Chlupovou
+

Examples chlup examples

How do I use chlup in a sentence?

Movie subtitles

Psí chlup.
The hair of a dog.
Chlup Vašeho psa byl objeven v smrtelné ráně pana Stoddarda.
A strand of your dog's hair was found in Mr. Stoddard's wound.
A chlup psa slečny Newsome byl nalezen v ráně, což dělá z jejích vlastních nůžek, skoro jistě vražednou zbraň.
And a hair from Miss Newsome's dog was found in the wound, making her actual scissors almost certainly the murder weapon.
Vyprávíš ho na chlup stejně.
You've never varied a hairsbreadth.
Bylo to ale o chlup, co?
Close, though, wasn't it?
To bylo o chlup.
That was close, sir.
Bude to na chlup.
We're trying this on for size.
Máme to přes chodbu a jsme tu přesně na chlup.
All the way from across the hall and on time.
To bylo jen o chlup!
Boy, that was a close shave!
Tentokrát to bylo o chlup.
We nearly done it that time.
Zavolej na tohle číslo přesně na chlup v 9.30 a ptej se na Larryho.
Call this number at exactly 9:30 on the dot and ask for Larry.
Páni, to bylo o chlup, kámo.
Phew. That was close, mate.
Lituji, že to je takhle na chlup přesné, ale je to problém gravitace a matematiky.
I'm sorry, we're tied so closely, but it's all a question of gravity and mathematics.
Na chlup!
Nice work!

News and current affairs

V každé fázi krize nicméně dělali jen tolik, kolik podle jejich názoru unese jejich národní politika - ani o chlup víc.
At each stage of the crisis, they have done only what they believed their national politics would bear - no more.
Bylo to o chlup.
It was a close call.

Are you looking for...?