English | German | Russian | Czech

chloé Czech

Examples chloé examples

How do I use chloé in a sentence?

Movie subtitles

Chloé ještě spí?
Is Chloe still asleep? Wasn't she with you?
Chcete-li znát můj názor, Chloé nemá šanci.
In my opinion, Chloe has no chance.
Všechno jsem pochopila jednoho večera s Chloé.
I knew it one evening with Chloe.
Chloé, čekám.
Chloe, I'm waiting.
Chloé tam kdysi bydlela.
Chloe lived there at first.
se na díval a to, co rozrušovalo, nebylo jen laskání Chloé, ale vzpomínka na potěšení, které jsem cítil poprvé, když jsem překvapil při milování své rodiče.
It reminded me of the intense pleasure I felt the first time I surprised my parents while they were making love.
Chloé! - Ahoj! - Víš, kde bydlí Emmanuelle?
Do you know where Emmanuelle lives?
Chloé, tady jsi skončila.
You're out of here.
Chloé, tady je Edgar Stiles.
Chloe, it's Edgar Stiles.
O co jde, Chloé?
What is it, Chloe?
Chloé, jak se daří?
Chloe, how have you been?
O co jde, Chloé?
What's going on? What are you doing?
Chloé je v posteli?
Chloe in bed?
O Billyho se nebojím, ale Timmy a Chloé jsou ještě děti.
Billy I'm not worried about, but Timmy and Chloe. they're - they're still children.

Are you looking for...?