English | German | Russian | Czech
a | pk | aa | AB

ak Czech

Examples ak examples

How do I use ak in a sentence?

Movie subtitles

Ale ak jsem si řekl, že bych se možná měl ještě trochu podívat po Mitchovi.
I put him in a cab and went back to look for Mitch.
Ak když se vůbec nevdá?
What if she don't get married?
A co ak chlapcisko stúpi na minu?
What if the boy steps on a mine?
Nemám ponětí ak budou chtít vyslýchat, jaký fígle si na vymyslí.
They've no idea how talkative I'll be. I'll break the record for talkativity.
Tak, tak, ak.
WELL, WELL, ELL.
Komunistickou AK-47.
A Commie AK-47.
T ak běž, Růženko.
Go, Ruzenka.
Tohle je samopal AK-47.
This is the AK-47 assault rifle.
Pane, to je samopal AK-47.
Sir, that's an AK-47 assault weapon.
Slyšel jsem z vašeho cvičiště výstřely z AK-47.
I heard that AK-47 fire coming from your AO.
AK-47.
An AK-47.
Iba ak.
Me, either.
Omyl. Komunista AK-47. Tihle hoši maj zbraně ze středověku.
A devout Communist carries an AK 47 they have the oldest weapons known to man.
Ten, kdo to napsal, nekoukal do hlavně kubánský pistole AK-47.
I submit to you that whoever wrote that memo has never faced the working end of a Cuban AK-47 assault rifle.

News and current affairs

Víme však, že nejméně 30 mužů vyzbrojených útočnými puškami AK-47 a granáty drželo v šachu obchodní a finanční centrum Indie a vybíralo si za cíl Indy i cizince, zejména pak Američany a Brity.
But we do know that at least 30 men armed with AK47 rifles and grenades held India's business and financial center hostage, targeting both Indians and foreigners, particularly Americans and British.
Minulý měsíc provedla v budově listu razii Mugabeho zásahová policie, vyzbrojená puškami AK-47, zastavila jeho činnost a vyrabovala většinu zařízení - ovšem kromě nového tiskařského stroje, který kvůli jeho hmotnosti nedokázala odnést.
Last month, Mugabe's riot police, armed with AK-47 rifles, raided the paper, halting production and looting much of its equipment-though not the new printing press, which was too big to carry away.

ak English

Examples ak in Czech examples

How do I translate ak into Czech?

Movie subtitles

Pa ak, pa ak, ak's a bake me a cake as ast as you can.
Tak, tak. Pečte se, jak jen můžete.
Pa ak, pa ak, ak's a bake me a cake as ast as you can.
Tak, tak. Pečte se, jak jen můžete.
Pa ak, pa ak, ak's a bake me a cake as ast as you can.
Tak, tak. Pečte se, jak jen můžete.
Llk g ak F la Friday happy go there see my people.
Pátek šťastný pojede tam a vidět lidi.
Ak all, amuse yoursel.
Klidně všechno, bav se tím.
A Commie AK-47.
Komunistickou AK-47.
This is the AK-47 assault rifle.
Tohle je samopal AK-47.
Sir, that's an AK-47 assault weapon.
Pane, to je samopal AK-47.
I heard that AK-47 fire coming from your AO.
Slyšel jsem z vašeho cvičiště výstřely z AK-47.
An AK-47.
AK-47.
The AK-47's in her backpack.
v báglu Kalašnikova.
A devout Communist carries an AK 47 they have the oldest weapons known to man.
Omyl. Komunista AK-47. Tihle hoši maj zbraně ze středověku.
I submit to you that whoever wrote that memo has never faced the working end of a Cuban AK-47 assault rifle.
Ten, kdo to napsal, nekoukal do hlavně kubánský pistole AK-47.
What are we going to do with these AK47 s?
Co teď uděláme s těmahle AK47?

News and current affairs

But we do know that at least 30 men armed with AK47 rifles and grenades held India's business and financial center hostage, targeting both Indians and foreigners, particularly Americans and British.
Víme však, že nejméně 30 mužů vyzbrojených útočnými puškami AK-47 a granáty drželo v šachu obchodní a finanční centrum Indie a vybíralo si za cíl Indy i cizince, zejména pak Američany a Brity.
Last month, Mugabe's riot police, armed with AK-47 rifles, raided the paper, halting production and looting much of its equipment-though not the new printing press, which was too big to carry away.
Minulý měsíc provedla v budově listu razii Mugabeho zásahová policie, vyzbrojená puškami AK-47, zastavila jeho činnost a vyrabovala většinu zařízení - ovšem kromě nového tiskařského stroje, který kvůli jeho hmotnosti nedokázala odnést.
In fact, the current AK Party government is the best placed to win the war against al-Qaeda in Turkey.
Současná vláda tvořená stranou AKP je v ideální situaci, aby válku proti Al-Káidě v Turecku vyhrála.