English | German | Russian | Czech

adrenalin Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does adrenalin mean in Czech?

adrenalin

med. hormon dřeně nadlevinek přen., hovor. vzrušující zážitek nebo aktivita  Včera jsem zkusil tandemový seskok, to byl adrenalin!

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate adrenalin from Czech?

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as adrenalin?

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate adrenalin in Czech?

adrenalin · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use adrenalin in a sentence?

Movie subtitles

Připravme po tomto cyklu adrenalin, prosím.
Let's be ready with adrenaline for after this cycle, please.
Ambuvak a adrenalin.
Ambubag and adrenaline.
Adrenalin podán.
Adrenaline given.
Dejte adrenalin a pokud se probere, dejte mi ihned vědět.
Give her adrenaline, and if she rallies, let me know instantly.
Létání je pro nervózní piloty jako adrenalin.
Because flying is like adrenaline to tense pilots.
Adrenalin zaplavuje tělo.
My adrenaline glands are pumping beautifully.
Tady je ten adrenalin. Plazmu nemají.
Here's the adrenalin, they have no plasma.
Jakmile jdete do akce, zaplaví vaše tělo adrenalin.
Once you get into action, the adrenaline gets into your system.
V jeho organismu narůstá nerovnováha, jako kdyby člověku do těla neustále pumpovali adrenalin.
There's a growing imbalance of body functions. As if in our bodies, huge amounts of adrenaline were constantly being pumped into our bloodstreams.
Vyměšuje se adrenalin.
Adrenaline flows.
Adrenalin.
Adrenaline!
Ale dříve to byl adrenalin.
Yes, now. But before, adrenaline.
Tělo produkuje adrenalin.
His adrenalin starts to flow.
Potřebuju další adrenalin.
I need some more epinephrine.

News and current affairs

Uvolňuje se adrenalin, naše pozornost se zaměří a probudí se v nás instinkt chránit své přátele a rodinu.
Adrenaline flows, our attention is focussed, and our instinct to protect friends and family aroused.

adrenalin English

Translations English–Czech translation dictionary

How do you say adrenalin in Czech?

adrenalin English » Czech

adrenalin epinefrin

Adrenalin English » Czech

adrenalin

Are you looking for...?