English | German | Russian | Czech

adhd Czech

Examples adhd examples

How do I use adhd in a sentence?

Movie subtitles

ADHD lék.
ADD medication.
Jonny ADHD.
Jonny has ADHD.
Mám nejspíš ADHD (porucha učení).
Probably Deficit Disorder Care Of Hyperactivity.
To se používá proti ADHD.
That's used to treat attention deficit disorder.
Je obvykle předepisován na ADHD.
It's typically prescribedfor adhd.
Madison mi je dala. Bere ja na ADHD.
Madison gave them to me.She takes them for her adhd.
První bylo ADD, a pak ADHD, maniakální deprese, a teď je to moc stresu.
It was first for ADD, and then ADHD, manic depression, and now it's hyperanxiety.
Je spojená s ADHD, protože když jsme studovali pacienty s ADHD, byla velká šance, že mají tento gen.
It provides vast quantities of food with its abundant green fields.
Je spojená s ADHD, protože když jsme studovali pacienty s ADHD, byla velká šance, že mají tento gen.
It provides vast quantities of food with its abundant green fields.
Vždyť nemáš ADHD.
You don't have ADHD.
ADHD jsou geneticky naprogramovány, poruchy jako schizofrenie jsou geneticky naprogramovány.
ADHD are genetically programmed That conditions like schizophrenia are genetically programmed.
I přesto, že tyto studie ukazují, že užívání stimulantů pod lékařským dozorem je jak bezpečné, tak i efektivní a i přesto, že jsou stimulanty běžně užívány pro léčbu narkolepsie nebo ADHD dokonce i u dětí?
Even though these studies show that stimulant use under medical supervision is both safe and effective, and even though stimulants are routinely used to treat narcolepsy and A.D.H.D., even in children?
Kapitán Ludford nevykazoval žádné známky narkolepsie a ADHD nebo nepřiměřenou únavu, když jsme u toho.
Captain Ludford showed no signs of A.D.H.D. or narcolepsy. or of excessive fatigue, either, for that matter.
Mám tu někde ADHD medicínu.
I got my, uh, ADHD medication in here somewhere.

adhd English

Examples adhd in Czech examples

How do I translate adhd into Czech?

Movie subtitles

What he really means is ADHD, for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, see?
Ve skutečnosti myslí ZPPH, Ztráta Pozornosti, Porucha Hyperaktivity, chápeš?
Jonny has ADHD.
Jonny ADHD.
I'm a strict vegetarian, and I have ADHD, so you know, I have a hard time sitting still.
Jsem přísný vegetarián a trpím hyperaktivitou, takže, jen těžko usedím v klidu.
Why don't we think about some of these disorders such as autism, ADHD childhood cancers, childhood diabetes childhood behavioral problems, Parkinson's disorders.
Měli bychom se podívat na některé z těchto poruch. Například autismus, lehká mozková dysfunkce, nádory u dětí, dětská cukrovka, poruchy chování u dětí, Parkinsonova nemoc.
It's typically prescribedfor adhd.
Je obvykle předepisován na ADHD.
Madison gave them to me.She takes them for her adhd.
Madison mi je dala. Bere ja na ADHD.
She had ADHD because of what I did and then these rages started.
je pro nic za nic.
It was first for ADD, and then ADHD, manic depression, and now it's hyperanxiety.
První bylo ADD, a pak ADHD, maniakální deprese, a teď je to moc stresu.
ADHD can be a powerful tool, little dude!
To se ti může dost šiknout, kamarádíčku!
You don't have ADHD.
Vždyť nemáš ADHD.
Maybe it's the ADHD.
Možná je to nějaká porucha pozornosti.
I have dyslexia, ADHD.
Mám dyslexii, poruchu pozornosti.
And your ADHD?
A tvoje porucha pozornosti.
I spiked them with muscle relaxers. And, plus, my ADHD medication.
Napíchal jsem tam svalový relaxant a svoje léky proti hyperaktivitě.

Are you looking for...?