English | German | Russian | Czech

aachenský Czech

Meaning aachenský meaning

What does aachenský mean in Czech?

aachenský

vztahující se k Aachenu  Babička byla počata v jednom aachenském biografu.

Are you looking for...?