English | German | Russian | Czech

a to Czech

Meaning a to meaning

What does a to mean in Czech?

a to

namely upřesňuje předchozí výrok  I Karel ve škole slabinu, a to matematiku.

Synonyms a to synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as a to?

Examples a to examples

How do I use a to in a sentence?

Simple sentences

Můžeme cestovat v čase. A děláme to pozoruhodnou rychlostí vteřinu za vteřinou.
We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.

News and current affairs

Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
For many of his supporters, it was President Ronald Reagan who, with his deliberate escalation of the arms race, pushed the Soviet economy to the brink, thereby fully demonstrating the superiority of liberal societies and free markets.

Examples a to in Czech examples

How do I translate a to into Czech?

Movie subtitles

I'll make a lot of money. And go to Korea.
Vydělám hodně peněz a vrátím se do Koreje.

News and current affairs

SAN FRANCISCO - It has never been easy to have a rational conversation about the value of gold.
SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
There is probably some slight truth - and also a certain degree of irony - to this argument.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.

Are you looking for...?

a | to