English | German | Russian | Czech

Flores Czech

Translation Flores translation

How do I translate Flores from Czech into English?

Flores Czech » English

Nusa Tenggara Flores

Flores English

Translation Flores in Czech

How do you say Flores in Czech?

Flores English » Czech

Flores

Examples Flores in Czech examples

How do I translate Flores into Czech?

Movie subtitles

His daughter Flores will stay under his protection this also is against my better judgement.
Jeho dcera Flores zůstane pod jeho ochranou, i když jsem také proti tomu.
Can I see signorina Flores?
Mohl bych vidět slečnu Flores?
Rosita Flores is the girl not for you.
Rosita Flores není pro tebe.
Rosita Flores, you have the most beautiful legs in the world!
Rosito Flores, ty máš nejkrásnější nohy na světě!
Spanish Play, Joe Flores, Cabezo, Reveille Boy.
Spanish Play, Joe Flores, Cabezo, Reveille Boy.
Joe Flores is next, then comes Dr Freeland.
Joe Flores, další je potom Dr Freeland.
And on the front end, there goes Joe Flores, charging up to take the lead as Johnny Longden moves Bahamas on the outside into second spot.
A dopředu tam jde Joe Flores a probíjí se do čela. Johnny Longden s Bahamem na vnější straně je na druhém místě.
Joe Flores showing the way by half a length.
Joe Flores je vpředu tak o půl délky.
Joe Flores on the inside.
Joe Flores na vnitřní straně.
Herr De Flores.
Herr De Flores.
We're almost in Windsor Herr De Flores.
Jsme takřka ve Windsoru, Herr de Flores.
But herr De Flores, there's only three policemen.
Ale herr De Flores, jsou tu jen tři policisté.
Herr De Flores, I don't understand how the police have already been overcome.
Herr De Flores, to nechápu, policii někdo vyřadil.
Herr De Flores, they're going to kill us.
Herr De Flores. - Chtějí nás zabít.

Are you looking for...?