English | German | Russian | Czech

62letý Czech

Meaning 62letý meaning

What does 62letý mean in Czech?

62letý

mající věk šedesát dva (dvaašedesát) roků trvající šedesát dva roků  Babička žila 62letý život.