English | German | Russian | Czech

51letý Czech

Meaning 51letý meaning

What does 51letý mean in Czech?

51letý

mající věk padesát jedna (jednapadesát) roků trvající padesát jedna roků  Listonoška přinesla balík s 51letým zpožděním.