English | German | Russian | Czech

26letý Czech

Meaning 26letý meaning

What does 26letý mean in Czech?

26letý

mající věk dvacet šest (šestadvacet) roků trvající dvacet šest roků  Vyspala jsem se s ním po 26letém naléhání.