English | German | Russian | Czech

26členný Czech

Meaning 26členný meaning

What does 26členný mean in Czech?

26členný

tvořený šestadvaceti (dvaceti šesti) členy