English | German | Russian | Czech

24hodinový Czech

Meaning 24hodinový meaning

What does 24hodinový mean in Czech?

24hodinový

trvající dvacet čtyři (čtyřiadvacet) hodin