English | German | Russian | Czech

-ství Czech

Meaning -ství meaning

What does -ství mean in Czech?

-ství

přípona tvořící podstatné jméno  manželství  partnerství  přátelství  hackerství  železářství

Translation -ství translation

How do I translate -ství from Czech into English?

-ství Czech » English

-ship -hood

Are you looking for...?