English | German | Russian | Czech

-ský Czech

Meaning -ský meaning

What does -ský mean in Czech?

-ský

tvoří přídavné jméno z některých podstatných jmen (kromě podstatných jmen zakončených na -c nebo -k, kde se mění na -cký)  muž, mužský

Are you looking for...?

-sko | -skop