English | German | Russian | Czech

-plný Czech

Meaning -plný meaning

What does -plný mean in Czech?

-plný

-ful adjektivizuje podstatná jména tím, že vytvoří předmětné složené přídavné jméno; dává význam plný toho či oplývající tím, co představuje podstatné jméno v první části složeniny