English | German | Russian | Czech

-ný Czech

Meaning -ný meaning

What does -ný mean in Czech?

-ný

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  pyšný princ  odvážný voják chem. určuje jednomocný chemický prvek ve sloučenině  oxid dusný  kyanid draselný