English | German | Russian | Czech
ANS | CNS | an | ana

-ní Czech

Meaning -ní meaning

What does -ní mean in Czech?

-ní

přípona tvořící podstatné jméno z sloves  hackování  háčkování  hákování