English | German | Russian | Czech

-né Czech

Meaning -né meaning

What does -né mean in Czech?

-né

odvozuje názvy poplatků ze substantiv všech rodů  vodné, stočné, vstupné