English | German | Russian | Czech

-krát Czech

Meaning -krát meaning

What does -krát mean in Czech?

-krát

time druhá část slov majících význam násobný, násobeno  dvakrát, dvanáctkrát, mnohokrát, několikrát

Synonyms -krát synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as -krát?

-krát Czech » Czech

po