English | German | Russian | Czech

-ium Czech

Meaning -ium meaning

What does -ium mean in Czech?

-ium

přípona tvořící podstatné jméno označující místo určované významem první části slova  akvárium  lapidárium  medvědárium  motýlárium  obludárium  oratorium  terárium  vivárium přípona mající jiné významy  oratorium ve významu druh hudební skladby