English | German | Russian | Czech

-ečný Czech

Meaning -ečný meaning

What does -ečný mean in Czech?

-ečný

chem. vyjadřuje pětimocnost prvku pojmenovaného základovým substantivem  fosforečný vyjadřuje vztah k základovému slovu (substantivu, číslovce nebo slovesu)  závěrečný  jedinečný  příslovečný  prodělečný  pověrečný  šesterečný