English | German | Russian | Czech
CTO | cvok | sotva | corvo

-ctvo Czech

Meaning -ctvo meaning

What does -ctvo mean in Czech?

-ctvo

kniž. vyjadřuje skupinu, nejčastěji profesní či sociální, jakožto celek kniž. vyjadřuje činnost nebo společenský jev