English | German | Russian | Czech

-čtina Czech

Meaning -čtina meaning

What does -čtina mean in Czech?

-čtina

přípona některých podstatných jmen označující nepříznivě hodnocené společenské jevy  političtina, luďáčtina

Translation -čtina translation

How do I translate -čtina from Czech into English?

-čtina Czech » English

-ese

Synonyms -čtina synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as -čtina?

-čtina Czech » Czech

-ština