English | German | Russian | Czech

@ Czech

Meaning @ meaning

What does @ mean in Czech?

@

infor. znaménko oddělující uživatelské jméno od jména internetové domény v emailové adrese  To by zajímalo, co se pořídit na internetové adrese bill.gates@microsoft.com. Existuje vůbec? A pokud ano, čte si poštu v ten Bill Gates?